Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

Aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne przy jednostronnym ubytku słuchu, albo dwa aparaty słuchowe na przewodnictwo powietrzne przy obustronnym ubytku słuchu


Osobami uprawnionymi do wystawiania zlecenia na zaopatrzenie w wyrób medyczny są: lekarze posiadający specjalizację w dziedzinie audiologii i foniatrii lub audiologii lub otolaryngologii lub otolaryngologii dziecięcej lub otorynolaryngologii lub otorynolaryngologii dziecięcej.

W przypadku pacjentów do ukończenia 26. roku życia z niepełnosprawnością słuchową (przekraczającą wartość 30 dB) kwota dofinansowania na 1 aparat wynosi 2000 zł. W przypadku pacjentów powyżej. 26. roku życia z niepełnosprawnością słuchową (przekraczającą wartość 40 dB) kwota dofinansowania na 1 aparat wynosi 1000 zł.

Dofinansowanie może być przyznawane raz na trzy lata - uwaga ta nie dotyczy pacjentów, którzy dokonali zakupu poprzedniego aparatu przed datą wejścia w życie rozporządzenia tj. przed 1 stycznia 2014 r.- tych pacjentów obowiązuje 5 letni okres użytkowania aparatów zakupionych przed ww. datą.


Aparat słuchowy na przewodnictwo kostne przy jednostronnym ubytku słuchu, albo dwa aparaty słuchowe na przewodnictwo kostne przy obustronnym ubytku słuchu; z wyłączeniem aparatów słuchowych mocowanych na stałe


Osobami uprawnionymi do wystawiania zlecenia na zaopatrzenie w wyrób medyczny są: lekarze posiadający specjalizację w dziedzinie audiologii i foniatrii lub audiologii lub otolaryngologii lub otolaryngologii dziecięcej lub otorynolaryngologii lub otorynolaryngologii dziecięcej, laryngologii.

W przypadku pacjentów do ukończenia 26. roku życia z niepełnosprawnością słuchową (przekraczającą wartość 30 dB) kwota dofinansowania na 1 aparat wynosi 1800 zł. W przypadku pacjentów powyżej. 26. roku życia z niepełnosprawnością słuchową (przekraczającą wartość 40 dB) kwota dofinansowania na 1 aparat wynosi 1800 zł.

Dofinansowanie może być przyznawane raz na trzy lata - uwaga ta nie dotyczy pacjentów, którzy dokonali zakupu poprzedniego aparatu przed datą wejścia w życie rozporządzenia tj. przed 1 stycznia 2014 r.- tych pacjentów obowiązuje 5 letni okres użytkowania aparatów zakupionych przed ww. datą.


Wkładka uszna wykonana indywidualnie

Osobami uprawnionymi do wystawiania zlecenia na zaopatrzenie w wyrób medyczny są specjaliści j.w.

Dla pacjentów poniżej 26. roku życia dofinansowanie na wkładkę przysługuje każdorazowo zgodnie z zaleceniami lekarza w kwocie 60 zł za sztukę. W przypadku pacjentów powyżej 26. roku życia dofinansowanie na wkładkę przysługuje raz na 5 lat w kwocie 50 zł za sztukę.


Systemy wspomagające słyszenie


Osobami uprawnionymi do wystawiania zlecenia na zaopatrzenie w wyrób medyczny są specjaliści j.w.

Dofinansowanie w kwiecie 5500 zł raz na 5 lat przysługuje pacjentom w wieku poniżej 26. roku życia.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. 2013 poz. 1565)
Zobacz rozporządzenie